خواص خوراكي ها

شعر عاشقانه

تا دل نشود عاشق
ديوانه نميگردد
تا نگذرد از تن جان
جانانه نميگردد
گريان نشود چشمي
تا آنكه نسوزد دل
بيهوده بگرد شمع
پروانه نميگردد

“مولانا “

love-poem

شعر عاشقانه

نفسم از نفست لبريز است
تو عجب حس غريبي كه وجودت عشق است
چه توانم كه نبودت به فنا برده مرا
عطر تن تو جام شفا داده مرا

love-poem

هركس كه غريب است خريدار ندارد…

سرگشته و تنهاست دگر يار ندارد…

دانى كه چرا نيست ز ما نام و نشانى؟

چون هيچكس با زمين خورده دگر كار ندارد…!!!

love-poem

تو رها در من و من محو سراپاي توام
تو همه عمر من و من همه دنياي توام

دل و جان تو گرفتار نگاه من و من
بس پريشان رخ و صورت زيباي توام

دلم از شوق تو لبريز و تو ديوانه من
اي تو ديوانه من، عاشق و شيداي توام

دل تو صيد كمند خم ابروي من است
من كه مجنون تو و واله ليلاي توام

نروم لحظه اي از خواب و خيال تو عزيز
من دمادم همه وقت غرق روياي توام

تو گل باغ من و مرغ هوايم شده اي
من دلباخته نيز ماهي درياي توام…

love-poem

شعر عاشقانه

شراب تلخ بياور كه وقت شيدايي ست
كه آنچه در سرِ من نيست، بيم رسوايي ست

چه غم كه خلق به حسن تو عيب مي گيرند؟

هميشه زخم زبان خون بهاي زيبايي ست

اگر خيال تماشاست در سرت، بشتاب
كه آبشارم و افتادنم تماشايي ست

شباهت من و تو هرچه بود ثابت كرد
كه فصل مشترك عشق و عقل تنهايي ست

كنون اگرچه كويرم هنوز در سرِ من
صداي پر زدن مرغ هاي دريايي ست

love-poem

رو به روي پنجره ديوار باشد بهتر است

بين ما اين فاصله “بسيار” باشد بهتر است

من به دنبال كس‍ي بودم كه “دلسوزي” كند

همدمم اين روزها سيگار باشد بهتر است

من نگفتم آنچه حلاج از تو ديد و فاش كرد

سر نوشت “رازداري”، دار باشد بهتر است!

خانه ي بيچاره اي كه سرنوشتش زلزله است

از همان روز نخست آوار باشد بهتر است

گاه نفرت حاصلش عشق است، اين را درك كن

گاه اگر از تو دلم بيزار باشد بهتر است

love-poem

من از عهد آدم تو را دوست دارم

از آغاز عالم تو را دوست دارم

چه شبها من و آسمان تا دم صبح

سروديم نم نم: تو را دوست دارم

love-poem

زيباترين شعرهاي عاشقانه

نه تو مي ماني و نه اندوه

و نه هيچيك از مردم اين آبادي…

به حباب نگران لب يك رود قسم،

و به كوتاهي آن لحظه شادي كه گذشت،

غصه هم مي گذرد،

آنچناني كه فقط خاطره اي خواهد ماند…

لحظه ها عريانند.

به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز…

سهراب سپهري

love-poem

دست عشق از دامن دل دور باد!

مي‌توان آيا به دل دستور داد؟

مي‌توان آيا به دريا حكم كرد

كه دلت را يادي از ساحل مباد؟

موج را آيا توان فرمود: ايست!

باد را فرمود: بايد ايستاد؟

آنكه دستور زبان عشق را

بي‌گزاره در نهاد ما نهاد

خوب مي‌دانست تيغ تيز را

در كف مستي نمي‌بايست داد

قيصر امين پور

love-poem

ترسم كه تو هم يار وفادار نباشي

عاشق كش و معشوق نگه دار نباشي

من از غم تو هر روز دوصد بار بميرم

تو از دل من هيچ خبردار نباشي

love-poem

شعر عاشقانه

بي پنجره اي غريبه اي در وهمي

عشق است اگر از آن نداري سهمي

فهميدن عشق عاشقي مي خواهد

يك بزرگ مي شوي و مي فهمي

love-poem

كاش مي شد در سايه ي مژگانت

لحظه اي هر چند كم به تماشاي درياي خوشرنگ چشمانت مي نشستم

love-poem

عشق گاهى از درد دورى بهتر است ،

عاشقم كردى ولى گفتى صبورى بهتر است،

در قرآن خوانده ام ، يعقوب يادم داده است ،

دلبرت وقتى كنارت نيست كورى بهتر است

love-poem

گريه كردم اشك بر داغ دلم مرهم نشد

ناله كردم ذره اي از دردهايم كم نشد

در گلستان بوي گل بسيار بوييدم ولي

از هزاران گل گلي همچون شما پيدا نشد

love-poem

شعر عاشقانه

نذر كردم تا بيايي هرچه دارم مال تو

چشم هاي خسته پر انتظارم مال تو

يك دل ديوانه دارم با هزاران آرزو

آرزويم هيچ ، قلب بي قرارم مال تو …

زيباترين شعرهاي كوتاه عاشقانه

زندگي بافتن يك قاليست

نه همان نقش و نگاري كه خودت مي خواهي

نقشه را اوست كه تعيين كرده

تو در اين بين فقط مي بافي

نقشه را خوب ببين!

نكند آخر كار قاليه زندگيت را نخرند

love-poem

من نذر كرده ام كه اگر روزي بيايي

به اندازه تمام مهرباني ات غزل بسرايم

قدري تحمل كن،هنوز مانده كه عاشق ترين شوم

من نذر كرده ام كه اگر روزي عاشق ترين شوم

در كنار پنجره نگاهت بايستم

و با پيراهن آبي به ركوع روم

و وقتي بر مي خيزم ، لبريز شوم از وجود تو

پس بيا اي گمشده من ، مگر نمي بيني كه عاشق ترينم

love-poem

شعر عاشقانه

اي قلب من باراني ات كردند و رفتند

كنج قفس زنداني ات كردند و رفتند

در سايه هاي شب تو را تنها نوشتند

سرشار سرگرداني ات كردند و رفتند

احساس پاكت را همه تكفير كردند

محكومِ بي ايماني ات كردند و رفتند

هرشب تورا دعوت به بزم تازه كردند

در بزمشان قرباني ات كردند و رفتند

زخمي كه رستم از شَغاد قصه اش خورد

مبناي اين ويراني ات كردند و رفتند

love-poem

آسمان غريبه بود نگاهم كردي

برف آمده بود صدايم كردي

دل آسمان تپيد و روشن شد

عشق آمده بود ، آشنايم كردي

love-poem

شعر عاشقانه

چشمهايت سيراب سراب

و نگاهم،

تاول زده از تابش تشنگي

برويم دعاي باران بخوانيم ‍.

تو با دل من

من با دل تو

باور كن با لبخند چترهايمان بر مي گرديم

love-poem

عشــق اگــر خـط مــوازي نيسـت،چيسـت؟

يـ ـا كتـاب جملــه ســازي نيســت،چيسـت؟!

عشـق اگــر مبنــاي خلــق آدم اســت

پـس چــرا ايـن گـونـه گنــگ و مبهــم اسـت؟

پـس چــرا خـط مـوازي مـي شـود!!!

از چـه رو هــر عشـق،بــازي مـي شــود؟!

love-poem

اشعار عاشقانه

زندگي بي تو، شوري ندارد

بي تو جانم سروري ندارد

چشم من بي تو نوري ندارد

اي جمال تو نور و ضيايم .

love-poem

هر كي تو رو ازم گرفت الهي بيچاره بشه

روز قيامت كه رسيد مجرم و آواره بشه

به آب آتيش ميزنم فكرت نميره از سرم

مي خوام فراموشت كنم

اما بازم عاشق ترم

طفلي دل عاشق من نشد تو رو نگه داره

فقط يادم مياد نوشت چشماتو خيلي دوست داره

love-poem

اگر عشق بورزيد مي گويند كه سبك مغزيد…

اگر شاد باشيد مي گويند كه ساده لوح و پيش پا افتاده ايد….

اگر سخاوتمند و نوع دوست باشيد مي گويند كه مشكوكيد…

اگر گناهان ديگران را ببخشيد مي گويند ضعيف هستيد…

اگر اطمينان كنيد مي گويند كه احمقيد…

اگر تلاش كنيد كه جمع اين صفات را در خود گرد آوريد؟

مردم ترديد نخواهند كرد كه شياد و حقه بازيد.

love-poem

شعر عاشقانه

ساقيا امشب صدايت با صدايم ساز نيست

يا كه من مستم يا كه سازت ساز نيست

ساقيا امشب مخالف مينوازد تار تو

يا كه من مستتو خرابم يا كه تارت تار نيست

love-poem

در مكتب ما رسم فراموشي نيست

در مسلك ما عشق هم آغوشي نيست

مهر تو اگر به هستي ما افتاد

هرگز به سرم خيال خاموشي نيست

love-poem

جز من اگرت عاشق و شيداست بگو

ور ميل دلت به جانب ماست بگو

ور هيچ مرا در دل تو جاست بگو

گر هست بگو،نيست بگو،راست بگو…!

love-poem

شعر عاشقانه

من عاشق آن ديده چشمان سياهم

بيهوده چه گويم كه پريشان نگاهم

گر مستي چشمان سياه تو گناه است

من طالب آن مستي و خواهان گناهم…

love-poem

عشق يعني خاطرات بي غبار

دفتري از شعر و از عطر بهار

عشق يعني يك تمنا يك نياز

زمزمه از عاشقي با سوز و ساز

عشق يعني چشم خيس مست او

زير باران دست تو در دست او

love-poem

زندگي يك بازي درد آور است . زندگي يك اول بي آخر است

زندگي كرديم اما باختيم . كاخ خود را روي دريا ساختيم

لمس بايد كرد اين اندوه را . بر كمر بايد كشيد اين كوه را

زندگي را با همين غمها خوش است . با همين بيش و همين كم ها خوش است

زندگي را خوب بايد ازمود . اهل صبر و غصه و اندوه بود

love-poem

منو با بوسه دعوت كن به آغوشي كه رويامه…
كه وقتي با مني تنها همين جاي جهان جامه…
منو با بوسه دعوت كن به يك روياي طولاني…
به يك آرامش مطلق تو يك درياي طوفاني…
يه امشب كام دنيامو به كندوي عسل وا كن…
مي خوام برگردم از دنيا تو رومو به بغل وا كن…
تو در من زندگي كردي تو اين دريا رو مي فهمي…
خودت درگير طوفاني تو اين دريا رو مي فهمي…
بزار باور كنم هستي بزار برگردم از كابوس…
بزار پيدا كنم ماه و ميون اين همه فانوس…
بزار فرداي دنيامو به دستاي تو بسپارم…
واسه پروانگي كردن من اين دستا رو كم دارم…
تو در من زندگي كردي تو اين دريا رو مي فهمي…
خودت درگير طوفاني تو اين دريا رو مي فهمي!

love-poem

لبخند تو در چشم من انگار شراب است…
اين شاعر عاشق…به همان،خنده خراب است.
من عاشق عشقم…چه بسوزم…چه بسازم…
عشق است…كه هر كار كند…

عين ثواب است…
معشوق اگر…خون مرا ريخت…
به حق ريخت…
خون ريزي معشوق هم…از روي حساب است

تب كردن تو…مردن من…هر دو بهانه ست..
عشق است…كه بين من و تو…
در تب و تاب است…

love-poem

دلبرا تحريم آغوش تو سخت است و وخيم
لغو كن، تا من شوم درباغ اندامت سهيم

عشقبازي مي كنم من با لب و لبخند تو
رقص گيسوي تو برده هم دل از من هم نسيم

زاهد ظاهر پرست بيند اگر چشم تورا
دور مي گردد زحب حور جنات نعيم

ماه رويت شيخ صنعان هاي ما را مي كند
دردنوش باده و در كوي مي نوشان مقيم

نازنينا لغو كن تحريم ما را از كرم
تا بياسايم در آغوش تو اي يار قديم

love-poem

تا تو باشي چشم من بيكار نيست
هر كجا باشي از تو دست بردار نيست
دست من محتاج آن دستان توست
اين نفسها بسته بر چشمان توست….


:: ادامه مطلب | شعر عاشقانه |
+ بازدید : | ۴ مهر ۱۳۹۵ | ۰۸:۴۴:۳۹ | سارا | نظرات (0)

خواص هويج

هويج گياهي خوراكي و دوساله از خانواده چتريان است. هويج معمولاً به رنگ نارنجي يا سفيد، يا مخلوطي از قرمز و سفيد است و تازهٔ آن بافتي خشك و ترد دارد.

هويج يك سبزي ريشه‌دار و يا غده اي خوراكي است كه مي‌توان آن را خام يا خردشده يا رنده‌شده در سالاد خورد و بيشتر در پخت سوپ‌ها و خورش‌ها كاربرد دارد. بتاكاروتن، دوپاري از ويتامين آ، در هويج به‌فراواني يافت مي‌شود و رنگ نارنجي خاصّ اين سبزي نيز به همين خاطر است. به‌علاوه هويج منبعي غني از فيبر خوراكي، آنتي‌اكسيدان‌ها و موادّ معدني به‌شمار مي‌رود. همان‌گونه كه در تصوير ديده مي‌شود، هويج مي‌تواند به‌طور مصنوعي در رنگ‌هاي گوناگوني به عمل بيايد. در افسانه‌ها آمده‌است كه اين سبزي به انسان قدرت بينايي در شب مي‌دهد. كمبود ويتامين آ باعث ضعف بينايي مي‌شود؛ امّا با بازگرداندن اين ويتامين به رژيم غذايي مي‌توان مشكل را برطرف كرد.

هويج در رنگ هاي مختلف

هويج داراي ويتامين‌هاي آ و ب و ث، بتاكاروتن (ماده‌اي كه موجب نارنجي شدن آن مي‌شود) و مواد معدني مختلف است. هويج پخته بيشتر از هويج خام آنتي اكسيدان دارد .

هويج پخته بهتر است يا خام ؟

پختن هويج باعث از بين رفتن فيبر مي شود، اما كاروتن در اثر پختن از بين نمي رود. بخارپز كردن بهترين طريقه پختن است.

نتيجه يك مطالعه نشان داد هويج پخته شده ، آنتي اكسيدان هاي بيشتري از هويج خام دارد. پختن هويج همراه با مقدار كمي روغن ميزان آنتي اكسيدان هاي موجود در آن، به نام هاي بتاكاروتن و اسيد فنوليك را افزايش مي دهد.

هويج خام را همانند آدامس بجويد و استرس را از خود دور كنيد.

مقدار مصرف هويج براي درمان چند بيماري

فشار خون بالا

روزانه 100 ميلي ليتر آب هويج تازه را بنوشيد و اين كار را مدت 30 روز انجام دهيد.

يبوست

آب هويج و عصاره آن را با هم مخلوط كنيد و درون 1 ليوان بريزيد. سپس، يك قطره روغن زيتون در ليوان بريزيد و با مقداري عسل مخلوط كنيد. 80 ميلي ليتر از مخلوط حاصل را در صبح و شب بنوشيد.

تقويت بينايي در شب

250 گرم هويج تازه را در قابلمه بريزيد و 2 قاشق غذاخوري روغن زيتون به آن بيافزاييد و آرام بگذاريد تا بپزد. سپس آن را ميل كنيد. اين كار را تا 7 روز انجام دهيد.

تمام مواد غذايي طبيعي داراي خواص اعجاب انگيزي هستند كه هنوز خواص كامل آن ها را درك نكرده ايم و نياز به آزمايشات متعددي دارد.

خواص آب هويج

– 1 ليوان آب هويج داراي 2 گرم پروتئين و 94 كالري انرژي است.

– آب هويج كاهش دهنده اسيد اوريك خون است، لذا براي بيماران نقرسي مفيد است.

– آب هويج به خاطر وجود كاروتن و كلسيم، براي كودكان در حال رشد بسيار خوب و مفيد است.

كلسيم هويج به راحتي هضم مي گردد.

مقدار كلسيم در هويج 6 برابر مقدار آن در سيب زميني است.

زياده روي در مصرف هويج

– زياد مصرف كردن هويج باعث تغيير رنگ پوست مي گردد. رنگ پوست زرد مايل به نارنجي مي شود. اما نگران نباشيد، چراكه اگر هويج مصرف نكنيد، دوباره پوستتان به همان رنگ قبلي برمي گردد.

مواد مغذي موجود در هويج

هويج منبع غني بتاكاروتن مي باشد. بتا كاروتن مسئول رنگ نارنجي هويج است. هرچه بتا كاروتن زياد تر باشد، هويج نارنجي تر مي شود.

بتا كاروتن پيش ساز ويتامين A است، يعني در بدن تبديل به ويتامين A مي شود.

ويتامين A براي تقويت سيستم ايمني، محافظت از پوست، ريه، لوله گوارشي و همچنين در رشد سلول ها و توليد مثل حائز اهميت است.

بتا كاروتن، يك آنتي اكسيدان است و بيماري هاي ناشي از پيري را كاهش مي دهد.

منابع غني اين ويتامين عبارتند از: جگر، روغن جگر ماهي، شير و لبنيات، كره و تخم مرغ. علاوه بر منابع فوق، ويتامين A در سبزيجات سبز و زرد رنگ نيز يافت مي شود، از قبيل: سيب زميني، اسفناج، هويج، كدو و خردل.

هويج به جز بتا كاروتن داراي فيتوكميكال( Phytochemical) نيز است. اين ماده به همراه فيبر محلول و ديگر مواد مغذي موجود در هويج فوايد زيادي را به ما ارزاني مي دارد.

اين فوايد شامل: جلوگيري از پير شدن، محافظت بدن در مقابل بيماري ها، جلوگيري از آب مرواريد، جلوگيري از پوكي استخوان و همچنين جلوگيري از عفونت مجاري ادراري است.

فوايد هويج

خواص هويج

* از خواص هويج اين است كه موجب تقويت سيستم ايمني بدن مي شود.

* هويج، مقدار كلسترول خون را پايين مي آورد.

* اگر هويج مصرف كنيد، بينايي شما تقويت مي شود و مي توانيد در شب بهتر ببينيد.

* درمان اسهال از خواص هويج است.

* هويج بدن را از سرما محافظت مي كند.

* هويج، تصفيه و تميز كردن كبد را با خارج كردن صفرا و چربي ها انجام مي دهد و كليه ها را تقويت مي كند.

* خوردن هويج براي تميز كردن و استحكام دندان ها مفيد است.

* هويج داراي هورموني است كه مانند انسولين عمل مي كند و قند خون را تنظيم مي كند. لذا براي بيماران ديابتي بسيار مفيد است.

* افراد زيادي هستند كه براي محافظت پوست شان در برابر اشعه خورشيد، هويج مي خورند.اما شما مراقب باشيد، زيرا هويج پوست تان را از سوختگي آفتاب محافظت نمي كند.

خواص هويج براي خانم ها

* مادران شيرده اگر هويج بخورند، شيرشان زياد مي شود.

* كاهش خونريزي قاعدگي از خواص هويج است.

فوايد هويج در پيشگيري از سرطان

* مصرف 1 عدد هويج در روز، از بروز سرطان ريه جلوگيري مي كند.

* هويج مانند ديگر سبزي ها داراي فيبر است ، از اين رو از سرطان روده بزرگ جلوگيري مي كند.

* دريافت زياد كاروتن، 20 درصد سرطان سينه را در زنان يائسه كاهش مي دهد.

* دريافت زياد كاروتن، 50 درصد سرطان مثانه، رحم، پروستات، كولون (روده بزرگ)، حنجره و مري را كاهش مي دهد.

خواص هويج براي پوست

* هويج دارويي براي بهبود زخم است.

* با مصرف هويج، آكنه و جوش را از بين ببريد.

* هويج را با مقدار كمي نمك مخلوط كنيد. مخلوط حاصل براي درمان اگزما به كار مي رود.

هويج

فوايد هويج براي درمان بيماري ها

* افرادي كه هويج مصرف مي كنند، بيماري هاي قلبي را از خود دور مي كنند.

* هويج درمان كننده سنگ صفرا، بيماري هاي كبدي، سيفليس و سل است.

* از سرفه هاي مداوم جلوگيري مي كند.

* در زمان هاي قديم، مصريان از هويج در درمان نيش زهرآلود مارها استفاده مي كردند.

* پزشكان، هويج را براي درمان  گازكرفتگي سگ تجويز مي كردند.

* در بهبود شبكوري، ناراحتي هاي پوستي، آب مرواريد، خشكي پوست، آسيب به اعصاب شنوايي، چشايي و بويايي موثر است.

ماسك هويج براي پوست هاي خشك و حساس

مواد لازم :

هويج متوسط     دو عدد

برگ گل ختمي   يك مشت

زرده تخم مرغ     يك عدد

هويج را خوب شسته و رنده كنيد. برگ هاي گل ختمي را كوبيده و خوب له كنيد و آنگاه به هويج رنده شده بيفزاييد. زرده تخم مرغ را آن قدر بزنيد تا كف كند و سپس داخل مخلوط بريزيد. حال اين مواد را آن قدر با همزن بزنيد تا حالت خميري و يك دستي پيدا كند.

ماسك هويج حاضر است. امتحان كنيد.

هويج، رنگ نارنجي خود را مديون مقادير زيادي بتاكاروتن است كه در بافت خود ذخيره كرده است. همان گونه كه مي دانيد بتاكاروتن پيش ساز ويتامين A در بدن است. فوايد متنوع ويتامين A براي پوست و دفع بيماري ها از آن بر كسي پوشيده نيست.

برگ گل ختمي نيز باعث جلوگيري از قرمزي پوست مي شود. زرده تخم مرغ و آب هويج نيز به تنهايي براي پوست هاي خشك مناسب هستند.

استفاده از اين ماسك به مدت 20 دقيقه بر روي پوست هم باعث تقويت پوست شما مي شود و هم خشكي و قرمزي پوست شما را تا حد زيادي برطرف مي كند.

روش ماسك گذاري

پيش از گذاشتن ماسك، پوست را پاك كنيد. براي پاك سازي عميق پوست از بُخور گياهي استفاده كنيد.

يادتان باشد ماسك را هر بار به اندازه مصرف درست كنيد، زيرا اگر براي دفعه بعد نگه داريد، خراب مي شود. اگر ماسك را بيش از اندازه درست كرده ايد، مي توانيد مقدار اضافي آن را روي پوست بدن بگذاريد، زيرا ماسك هاي صورت، براي پوست بدن هم مفيد هستند.

نكته مهم ديگر اين كه هرگز ماسك را زير چشم يا روي پلك آن نزنيد و اطراف چشم را از بالاي ابرو تا زير چشم به صورت دو دايره خالي ماسك نگذاريد.

فوايد هويج در لاغري

پزشكان متخصص تغذيه معتقدند افراد چاق براي لاغر شدن روزي چند هويج بخورند تا با استفاده از فيبر آن چربي‌هاي اضافه خود را آب كنند.
به گفته آنان هويج برخلاف آب‌هويج داراي كالري كمي است و مي‌تواند احساس سيري را در فرد به وجود آورد. بتاكاروتن موجود در هويج از بروز سرطان‌ها جلوگيري مي‌كند و براي تقويت سيستم دفاعي بدن در مقابل ميكروب‌ها مفيد است.

بتاكاروتن همچنين از سرعت پيشرفت سرطان ريه جلوگيري مي‌كند و خوردن روزانه يك هويج از ابتلا به اين سرطان 60 درصد مي‌كاهد.

هويج همچنين داراي ويتامين‌هاي a و b است و به دليل داشتن آهن، فسفر و منيزيم خون‌ساز است و كلسترول بد خون را كاهش مي‌دهد.فراموش نكنيد افراد چاق از خوردن آب هويج خودداري كنند، چون هر قاشق غذاخوري آن 20 كالري دارد.


:: ادامه مطلب | خواص هويج |
+ بازدید : | ۴ مهر ۱۳۹۵ | ۰۸:۴۳:۵۶ | سارا | نظرات (0)

خواص هندوانه

هندوانه نوعي بوته و ميوه از دسته صيفي جات است كه در جاليز رشد مي‌كند.

اصل اين ميوه از هندوستان بوده‌است چنان كه از ريشهٔ كلمه [= منسوب به هندوان] برمي‌آيد. گونه كامل‌تر نام آن «خربزهٔ هندوانه» بوده‌است. هندوانه پس از آمدن به ايران به عربستان راه يافت و از آنجا به اندلس رسيد و از اندلس به ناحيه هاي ديگر اروپا. از فارسنامهٔ ابن بلخي برمي‌آيد كه در فهرج هندوانه‌هاي بزرگي به عمل مي‌آمده‌است؛ چنان كه گويد «به فهرج خربزه ها بود نيكو و شيرين و بزرگ و هندويانه بدان رتبه كه دو از آن خربزه بر چهارپايي نهند»

در گذشته به اين ميوه تربوزه مي‌گفته‌اند كه هم اكنون در افغانستان و تاجيكستان به هندوانه تربوزه گفته مي‌شود.

هم اكنون هندوانه در شهرهاي شمالي ايران و بخش پيشين و باهوكلات درسيستان وبلوچستان و شهرهاي استان خوزستان و كرمان و در استان فارس شهرستان اقليد به صورت وسيع كاشت مي شود.

ريشهٔ كلمهٔ هندوانه از كلمهٔ وانا كه معني هندوانه در زبان هندي است گرفته شده‌است و ايرانيان قديم آن را هندووانا مي گفتند و هم اكنون هندوانه مي‌گويند.

خواص هندوانه براي پيشگيري از سرطان و مشكلات قلبي

بررسي ها نشان مي دهد ميزان ليكوپن موجود در هندوانه حدود 1.5 برابر بيش از گوجه فرنگي بزرگ و تازه است. ليكوپن آنتي اكسيداني است كه از توليد راديكال هاي آزاد مضر براي سلول هاي بدن جلوگيري مي كند. همچنين ليكوپن موجود در ميوه هاي قرمزرنگ و سبزيجات به مبارزه با بيماري هاي قلبي و برخي انواع سرطان ها كمك مي كند.براي حفظ بيشترين ميزان آنتي اكسيدان در هندوانه لازم است آن را پيش از بريدن در دماي اتاق نگهداري كنيد.

خواص هندوانه (آب هندوانه) در تسكين دردهاي عضلاني

نتايج يك بررسي نشان مي دهد مصرف آب هندوانه يك ساعت پيش از ورزش كردن از بروز دردهاي ماهيچه اي و افزايش ضربان قلب جلوگيري مي كند. اين خاصيت هندوانه به دليل وجود ماده «سيترولين» در اين ميوه است كه عملكرد رگ ها را بهبود داده و فشارخون را پايين مي آورد.

هندوانه هم جزو ميوه ها و هم جزو سبزيجات است

هندوانه نيز همچون بسياري از ميوه ها با كاشت دانه آن توليد مي شود. همچنين پوست اين ميوه قابليت مصرف دارد. در حقيقت طبيعت دو وجهي هندوانه تمام قسمت هاي آن را قابل خوردن كرده و هيچ بهانه اي براي دور انداختن اين ميوه وجود ندارد.

آشنايي با خواص هندوانه

فوايد هندوانه براي كم آبي بدن

91.5 درصد از ميوه هندوانه را آب تشكيل داده و با مصرف آن مي توان ميزان آب ازدست رفته بدن را كه موجب سردرد، احساس خستگي و پايين آمدن تمركز مي شود، جبران كرد.

با نمك ، هندوانه شيرين تر مي شود !

اگرچه ممكن است اين خبر كمي عجيب به نظر برسد، اما اگر فقط مقداري نمك روي سطح هندوانه بريزيد متوجه خواهيد شد كه طعم و مزه آن در مقايسه با قبل شيرين تر خواهد شد و البته اگر مقدار بيشتري نمك روي آن بريزيد آنگاه طعم شورمزه آن را به خوبي احساس خواهيد كرد.

اگر هندوانه را در زير ميكروسكوپ بررسي كنيد، خواهيد ديد بافت اين ميوه متشكل از هزاران سلول بسيار كوچك است. همه اين سلول ها داراي غشايي هستند كه ما از آن به عنوان يك غشاي نيمه تراوا نام مي بريم. از ويژگي هاي منحصربه فرد غشاهاي نيمه تراوا اين است كه آب به آساني به آن ها وارد يا از ميانشان خارج مي شود.

در هندوانه اين سلول ها شبيه به كيسه هاي محتوي آب ميوه هستند. يكي از ويژگي هاي نمك اين است كه آب را به خود جذب مي كند. اگر در جايي تراكم نمك بيشتر باشد و در قسمتي كه در مجاورت آن است تراكم نمك كمتر باشد، آب از قسمتي كه تراكم نمك كمتر است به قسمتي كه تراكم نمك بيشتر است حركت خواهد كرد. وقتي شما مقداري نمك در سطح هندوانه مي پاشيد در مجاورت سلول هايي كه داراي غشاي نيمه تراوا هستند قسمتي با غلظت بالاي نمك ايجاد مي كنيد و به اين ترتيب آب درون سلول هاي تشكيل دهنده بافت ميوه به سطح ميوه منتقل خواهد شد كه طعم و مزه ميوه را نيز با خود انتقال مي دهد و به اين ترتيب قسمتي از هندوانه كه روي سطح پوست ميوه قرار گرفته است و در حقيقت همان قسمت خوراكي ميوه است، شيرين تر خواهد شد. اگر مقدار نمكي كه روي سطح ميوه مي ريزيد بيشتر باشد در اين صورت طعم شورمزه نمك به شيريني هندوانه غالب خواهد شد و شما شوري آن را به خوبي احساس خواهيد كرد.

در صد گرم هندوانه مواد زير موجود است :

آب 92 گرم
پروتئين 0/5 گرم
مواد چربي 0/2 گرم
نشاسته 6 گرم
كلسيم 0/7 ميلي گرم
فسفر 10 ميلي گرم
آهن 0/5 ميلي گرم
سديم 1 گرم
پتاسيم 100 ميلي گرم
ويتامين آ 600 ميلي گرم
ويتامين ب 1 0/03 ميلي گرم
ويتامين ب 2 0/3 ميلي گرم
ويتامين ب 3 0/2 ميلي گرم
ويتامين ث 8 ميلي گرم

تخم هندوانه داراي حدود 30 درصد روغن است كه از نظر خواص شيميايي مانند روغن بادام مي باشد .

هندوانه از نظر طب قديم ايران سرد و تر است . گرما را برطرف مي كند و بهترين ميوه تابستان است .

فوايد هندوانه

حدود ۴۴ درصد كالري هندوانه را قند تشكيل مي دهد، اما قند آن طبيعي است و همانطور كه مي دانيم قند دشمن بدن نيست. بلكه يك ماده غذايي حياتي براي تأمين سوخت انرژي است و تنها منبع سوخت مغز است.علاوه بر قند و آب، هندوانه داراي ويتامين ث و مقدار كم و ناچيزي چربي اما بدون كلسترول است.

هندوانه داراي ليكوپين فتوشيميايي است كه اين ماده يكي از كاروتنوئيدهاي رنگي جلوگيري كننده و جنگنده با بيماريهاي است. هندوانه قرمز رنگ است چون داراي موادشيميايي طبيعي به شكل رنگدانه هاي قرمز رنگ مثل گوجه فرنگي است. گوجه فرنگي پخته شده عالي ترين منبع ليكوپين است. ليكوپين از ديواره سلولي گياهان آزاد مي شود و توسط بدن مورد استفاده قرار مي گيرد.علاوه بر تمام اينها، هندوانه بدون چربي و يك منبع غني از ويتامين A – C – B۶ ويتامين است. مطالعات نشان مي دهد، يك فنجان و نيم هندوانه داراي ۹ تا ۱۳ ميلي گرم ليكوپين است و بطور متوسط ليكوپين موجود در هندوانه ۴۰ درصد بيشتر از ليكوپين موجود در گوجه فرنگي است. همانطور كه مي دانيم ليكوپين از بدن در برابر ابتلا به بيماريهاي قلبي، برخي انواع سرطانها مثل سرطان پروستات، ريه، سينه و مخاط رحم، محافظت به عمل مي آورد و از بروز اين بيماريهاي خطرناك جلوگيري مي كند.

خواص هندوانه براي سلامتي

1. فوايد هندوانه براي سلامتي بسيار زياد است. مهم نيست كه هندوانه را چطور برش بزنيد، بهترين آنتي ‌اكسيدان‌ها در آن يافت مي‌شود.

2. هندوانه منبع بسيار خوبي از ويتامين C و A است.

3. هندوانه قرمز خوشمزه همچنين منبع قوي از آنتي ‌اكسيدان كاروتن است كه ليكوپن ناميده مي‌شود. اين آنتي‌ اكسيدان‌ها در بدن حركت كرده و راديكال‌هاي آزاد را خنثي مي‌كنند. راديكال‌هاي آزاد موادي در بدن هستند كه مي‌توانند آسيب زيادي به ما وارد كنند. اين مواد مي‌توانند كلسترول را اكسيد كرده و باعث شود كه به ديواره رگ‌‌هاي خوني چسبيده و موجب ضخيم‌تر شدن آن شود و اين عمل مي‌تواند منجر به سكته قلبي شود. ليكوپن كه رنگ قرمز زيبا را به هندوانه مي‌دهد به كاهش خطر سرطان پروستات هم كمك مي‌كند.

4. جالب است بدانيد كه هندوانه تنها ميوه‌‌اي است كه نسبت به ميوه‌ها و سبزي‌جات ديگر داراي مقدار بيشتري بتاكاروتن است.

5. فوايد هندوانه : هندوانه ميوه‌‌اي است كه حاوي ميزان بالايي الكتروليت سديم و پتاسيم است كه آن را از طريق عرق دفع مي‌كنيم.

6. هندوانه همچنين سرشار از ويتامين‌هاي B است كه براي توليد انرژي حياتي هستند. متخصصين تغذيه توصيه مي‌كنند كه هندوانه منبع بسيار خوبي از ويتامين B6، B1 و منيزيم است. اين ميوه بخاطر ميزان بالاي آبي كه در خود دارد كه تقريباً 90 درصد آن را مي گيرد و ارزش كالري آن، جزء باارزش‌ترين ميوه‌‌ها دسته‌ بندي مي‌شود.

7. خواص هندوانه : هندوانه خاصيت خنك‌كنندگي خاصي دارد و به طرز شگرفي سرشار از سيترولين بوده كه آمينو اسيدي است كه بدنمان براي ساخت يك آمينواسيد ديگر، آرژنين، كه در چرخه اوره براي از بين بردن آمونياك استفاده مي‌شود، مصرف مي‌كند.

8. آنتي‌اكسيدان‌ها به كاهش شدت آسم كمك مي‌كنند. همچنين خطر سرطان روده، آسم، بيماري قلبي، آرتروز هماتوئيد و سرطان پروستات را كاهش مي‌دهد.

9. هندوانه منبع خوبي از تيامين، پتاسيم و منيزيم است كه از بدن در برابر بيماري‌هاي مختلفي محافظت مي‌كنند.

10. فوايد هندوانه : هندوانه فاقد چربي است اما به توليد انرژي كمك مي‌كند. دربرابر زوال ماكولا هم محافظ خوبي محسوب مي‌شود.


:: ادامه مطلب | خواص هندوانه |
+ بازدید : | ۴ مهر ۱۳۹۵ | ۰۸:۴۳:۱۶ | سارا | نظرات (0)

خواص هلو

هلو (به دري: شفتالو) ميوه آبدار و داراي هستهٔ سخت، گوشت زرد، يا نسبتاً سفيد و پوستي مخملي است. بر اساس چسبيدن گوشت به هسته، اين ميوه به دو دسته هسته‌جدا و هسته‌چسب تقسيم مي‌شود. يكي از ميوه‌هايي كه تا حد زيادي با هلو ارتباط دارد شليل است. ارتباط شليلها با هلو تا حدي است كه در واقع گاهي اوقات محصولات هلو حاوي تعداد كمي شليل است و برعكس. شليل در واقع نوعي هلو با ژن مغلوب است كه ميوه‌هاي بدون كرك توليد مي‌كند. گزارش آمار جهانى نشان دهنده اين امر است كه هلو پرطرفدارترين ميوه در كل جهان از نظر طعم و مزه است. درخت هلو سه نوع شاخه ساده، مركب و كاذب توليد مي‌كند. شاخه‌هاي ساده فقط جوانه رويشي توليد مي‌كنند. شاخه مركب، جوانه رويش و زايشي و شاخه كاذب در طول شاخه جوانه زايش و در نوكم جوانه رويشي توليد مي‌كند كه در هنگام هرس نوك شاخه كاذب حذف مي‌شود. جوانه گل هلو ساده است و در جانب شاخه‌هاي يك ساله تشكيل مي‌شود.

هلو از تيره گل سرخ است.ميوه هلو نيز مورد علاقه ي همگان مي باشد.در آب گيري آب غليظي مي دهد كه مي بايست با آب معمولي رقيق شود.

هلو مقدارفراواني ويتامين A دارد.همچنين حاوي ويتامينهاي C،B2،B1 نياسين و مواد معدني شامل كلسيم،آهن،فسفر،پتاسيم و سديم مي باشد. هلو روده ها را شستشو مي دهد،سبب تحريك حركتهاي موجي شكل روده ي بزرگ مي گردد. عمل دفع را آسان و يبوست را برطرف مي سازد.

خواص هلو براي زنان باردار

آب هلو به طور موفقيت آميزي در رفع مشكلات زمان بارداري زنان مثل كسالت صبحگاهي و ديگر موارد كمك فراوان مي كند.جهت آبگيري هلوهاي كمي سفت و تيره رنگ بهتر هستند.از انتخاب هلوهاي سبز اگرچه بعد از چند روز نرم مي شوند مي بايست صرفنظر نمود.هلوهاي سبز به اندازه ي هلوهاي زرده تيره يا نارنجي يا بنفش شيرين نيستند.البته هلوهاي رسيده سردرختي با رنگ تيره بهتر هستند.طبيعت ميوه هلو سرد است و براي افراد گرم مزاج بخصوص آنانكه طبيعت گرم و خشك دارند مفيد است.

خواص هلو براي دفع صفرا و ميكروب از بدن

ترشح و دفع صفرا را در افراد صفراوي آسان مي سازد.هلو درتقليل حرارت كبد و كليه مؤثر است.از برگ هلو مي توان عصاره تهيه نمود.عصاره ي هلو كرم كش است و انگلهاي روده را از ميان مي برد.هلو اختلالات خون را مرتفع مي سازد و سوء هاضمه را برطرف مي كند.

فوايد هلو براي سلامتي

هلو يك ميوه ي كم كالري

اگر هميشه يك ترازو دم دستتان داريد و مدام حساب و كتاب كالري هايتان را چرتكه مي اندازيد بهتر است بدانيد با يك ميوهٔ كم كالري طرف هستيد. 100 گرم هلو حاوي حدود 40 كيلوكالري است و ميزان قند موجود در آن نيز كم است؛ يعني در هر 100 گرم از اين ميوه فقط 9 گرم قند وجود دارد. مي توانيد اين ميوهٔ سرشار از آب را به عنوان ميان وعدهٔ سبك ميل كنيد.

فوايد هلو براي پوست

در واقع هر يك عدد هلوي متوسط حدود 8 تا 10 ميلي گرم ويتامين C به بدن مي رساند كه معادل 10 تا 12 درصد از نياز روزانه به اين ويتامين را تأمين مي كند. هر چقدر كه هلويتان قرمز-نارنجي تر باشد يعني اينكه ميزان فلاوونوئيدهاي آن بيشتر است. اين آنتي اكسيدان براي بهبود عملكرد ويتامين C در بدن لازم و ضروري است.

بايد بدانيد كه ويتامين C از بدن در برابر بيماري هاي ويروسي و باكتريايي محافظت كرده و باعث جذب بيشتر آهن مي شود. اين ويتامين همچنين خاصيت آنتي اكسيداني قوي دارد و به راديكال هاي آزاد اجازه نمي دهد كه به سلول هاي پوست آسيب بزند.
اگر مي خواهيد سيستم ايمني بدنتان را براي فصل سرما بيش از پيش قوي كنيد اين روز ها زياد هلو نوش جان كنيد.

خواص هلو براي تامين آب بدن

هلو از 87 درصد آب تشكيل شده است و به اين ترتيب باعث تأمين آب بدن شده و به دفع توكسين ها و يا همان سموم بدن كمك زيادي مي كند. بدون آب خون به خوبي در رگ ها جريان نخواهد داشت و فعاليت هاي مغزي دچار مشكل خواهد شد. بايد بدانيد كه خون انسان از 95 درصد آب تشكيل شده است و به همين دليل براي گردش خون مناسب به آب كافي نياز داريد. توجه داشته باشيد كه آب باعث چرخش مواد مغذي در بدن و رسيدن آن ها به سلول هاي بدن مي شود و ضايعات را از بدن دفع مي كند.
بافت هاي سلولي مغز ما نيز از 85 درصد آب تشكيل شده است. زماني كه به ميزان كافي آب به بدنتان نرسد مغز اولين ارگاني است كه تحت تأثير قرار مي گيرد و واكنش نشان مي دهد. در نتيجه سردرد مي گيريد، تمركزتان پايين مي آيد و حافظهٔ كوتاه مدتتان دچار اشكال مي شود. هلو همچنين باعث مينراليزه كردن مجدد بدن مي شود به خاطر اينكه حاوي پتاسيم، منيزيم، فسفر و آهن است.

هلو

فوايد هلو براي هضم راحت غذا

هلو سرشار از فيبرهاي محلول در آب هست كه باعث هضم راحت غذا و بهبود گوارش مي شود. اين ميوهٔ آبدار علاوه بر پيشگيري از يبوست و كاهش خطر ابتلا به سرطان كولون به پيشگيري از ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي نيز كمك مي كند.
علاوه بر اين ها ميزان فيبرهاي موجود در آن براي كنترل ديابت نوع 2 و همچنين كنترل اشتها فوق العاده است. در واقع بايد بدانيد كه فيبرهاي غذايي اين توانايي را دارند كه با كلسترول خون و سموم بدن مقابله كنند. در نتيجه براي تميز و پاك سازي بدن لازم و ضروري اند. بايد بدانيد كه اين فيبر ها به محض ورود به معده حجيم شده و بخش زيادي از معده را اشغال مي كند در نتيجه يك ضداشتهاي خوب و طبيعي محسوب مي شود. براي اينكه فيبر بيشتري نصيبتان شود پوست اين ميوه را به دقت شسته و آن را با پوست ميل كنيد.

فوايد هلو براي جلوگيري از پيري زودرس

بيخود نيست كه هر كس پوست صاف و تميزي داشته باشد به هلو تشبيهش مي كنند. عصارهٔ هلو به عنوان يك تركيب آرايشي استفاده مي شود به خاطر اينكه حاوي خواص نرم و احياكنندگي است. در واقع ويتامين هاي بي شمار اين ميوه مانند ويتامين A، پيش ساز ويتامين A و ويتامين هاي B، C و E قدرت احياكنندگي و محافظتي بالايي به اين ميوه مي دهند به طوري كه باعث افزايش مقاومت و بالا بردن خاصيت ارتجاعي آن مي شود. در نتيجه پيري زودرس به جان سلول هاي پوست نمي افتد.


:: ادامه مطلب | خواص هلو |
+ بازدید : | ۴ مهر ۱۳۹۵ | ۰۸:۴۲:۳۹ | سارا | نظرات (0)

خواص هل

هل ميوه‌اي كوچك به اندازه بند انگشت با پوست تيره و دانه‌هاي خوشبو است. هل، ميوه گياهي از تيره زنجبيل‌هاست و انواع مختلفي شامل هل سياه، هل سفيد و هل سبز دارد كه نوع سبز آن عطر تندتري دارد.

هل يكي از چاشني‌هاي معطر مورد استفاده در بعضي از غذاها، نان‌ها، شيريني‌ها و به‌خصوص مرباها، هل است. هندي‌ها و پاكستاني‌ها بيشترين مصرف‌كننده‌هاي هل در جهان هستند.

هل سبز (Elettaria) گياهي است كه بومي جنوب شرق آسيا است. هل درختي است از خانواده زنجبيل به صورت وحشي و پرورشي در مناطق كوهستاني و در سايه درختان مي‌رويد. ارتفاع درخت ۳۰ تا ۵۰ سانتي‌متر و بعضي‌ها داراي اعضاء چوبي تا ۳ متر ارتفاع و شاخه‌هاي هوايي و برگ‌هاي متناوب نوك تيز با گل‌هاي ريز سفيد مانند گل باقلا و ميوه ان كوچك ناشكوفا (پوشينه دار) بقدر بند انگشت با پوست تيره رنگ و دانه‌هاي متعدد مي‌باشد. هل سياه هم از از همين خانواده محسوب مي‌شود، اما استفاده آن به‌عنوان ادويه در ايران بيشتر بصورت هل سبز است. اما در خارج از ايران اين گياه در اشكال مختلفي اعم از پودر و روغن ارائه مي‌شود كه در مصارف گياه‌پزشكي و صنايع غذايي كاربرد دارد. هل به چاي عطر ويژه‌اي مي‌بخشد و طرفداران زيادي دارد همچنين در ساخت ليكور بخصوص ليكورهاي شيرين همچون ليكور موز و ليكور به مصرف شايان توجهي دارد.

خواص هل

هل از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است.

جويدن دانه هاي هل پس از صرف غذا ضمن كمك به هضم و گوارش بهتر غذا، مي تواند بوي نامطبوع دهان(مثل بوي سير و پياز) را نيز خنثي كند.

دانه هاي هل خواص گرمابخشي داشته و معده و روده ها را تقويت مي كنند.

هل اشتها را تحريك مي كند و عمل هضم غذا را بهبود مي بخشد.

نوشيدن دم كرده ي داغ آن موجب تسكين كوليت، سوءهاضمه، باد نفخ، حالت تهوع و بي حالي شده و مانع ترشح زياد اسيد معده مي شود.

يكي از خواص ويژه و بسيار ارزشمند هل، جلوگيري از تشكيل خلط در گلو است. از اين رو مي توان آن را به محصولات لبني و پودينگ ها افزود تا اثر شير را كه موجب تشكيل خلط در گلو مي شود خنثي كرده و به هضم آن نيز كمك كند.

دانه هاي هل خاصيت داروي اكسپكتورانت را دارد و سينوس ها و برونش ها، بيني و سينه را از خلط و ترشحات اضافي پاك مي كنند.

هل چنان كه ذكر شد خواص گرمابخش و انرژي زا دارد از اين رو به بهبود روحيه و بازيابي انرژي و توان از دست رفته كمك مي كند، اضطراب و نگراني را كاهش مي دهد و در رفع افسردگي موثر است.

هل همچنين كليه ها را تقويت مي كند و گفته مي شود براي درمان شب ادراري كودكان مفيد است.

فوايد هل

فوايد هل

– از خواص هل اين است كه تقويت كنده قلب است.

– بادشكن بوده و گاز معده و روده را از بدن خارج مي سازد.

– تقويت كننده بدن است.

– ادرار آور است.

– قاعدگي را باز مي كند.

– زخم هاي دهان را برطرف مي كند، بدين منظور دم كرده هل را در دهان قرقره كنيد.

– خوشبو كننده دهان است.

– براي تسكين درد گوش ، گرد هل را در گوش بريزيد.

– پايين آوردن تب از خواص هل است.

– معالج سرماخوردگي است.

– تسكين درد روماتيسم از خواص هل است.

– ضد مسموميت است.

– براي رفع بيماري هاي چشم مفيد است.

تهيه دم كرده هل

مقدار 30 گرم هل كوبيده را در يك ليتر آب جوش ريخته و بگذاريد به مدت 10 دقيقه دم بكشد. سپس آن را صاف كرده و بنوشيد. هل را همچنين مي توان موقع دم كردن چاي، به آن اضافه كرد.

تهيه يك دم كرده دارويي با هل

براي تهيه يك دم كرده ي گياهي معطر و آرام بخش و خوش طعم، 4 عدد دانه هل را همراه با 4 عدد دانه فلفل سياه، 4عدد دانه ميخك، يك قطعه دارچين نكوبيده و چند حلقه نازك زنجبيل تازه در 600 ميلي ليتر آب بريزيد. آن را به مدت نيم ساعت روي حرارت ملايم قرار دهيد، اما مواظب باشيد نجوشد.

دم كرده را صاف كنيد و به صورت داغ همراه با كمي شير يا عسل بنوشيد.

نوشيدن اين دم كرده دو بار در روز، درماني فوق العاده براي سرفه و سرماخوردگي است.

مضرات مصرف زياد هل

مصرف زياد هل براي روده ها مضر است. براي رفع اين مشكل، آن را بايد با كتيرا خورد.


:: ادامه مطلب | خواص هل |
+ بازدید : | ۴ مهر ۱۳۹۵ | ۰۸:۴۲:۰۲ | سارا | نظرات (0)

خواص نخود

ارزش تغذيه اي نخود

در صد گرم نخود مواد زير موجود است :

آب 10 گرم
پروتئين 20 گرم
نشاسته 155 گرم
كلسيم 150 ميلي گرم
فسفر 35 ميلي گرم
آهن 7 ميلي گرم
سديم 25 ميلي گرم
پتاسيم 780 ميلي گرم
ويتامين آ 50 واحد
ويتامين ب 1 0/3 واحد
ويتامين ب 2 0/15واحد
ويتامين ب 3 2 ميلي گرم
مواد روغني 5 گرم

نخود همچنين داراي مقدر بسيار كمي ارسنيك ، اسيد اگزاليك ، اسيد استيك و اسيد ماليك و املاح كميابي نظير بر ، ليتيوم و مس است . ضمنا داراي موادي مانند لسيتين ، گالاكتان ، ساكاروز ،‌دكستروز و سلولز در نخود وجود دارد.

خواص نخود و ويتامين B9 يا همان اسيدفوليك

نخود به دليل دارا بودن ويتامين B9 به ساخت گلبول‌هاي قرمز و سفيد كمك مي‌كند و در جلوگيري از كم خوني و حفظ سلامت پوست نقش دارد. ويتامين B9 علاوه بر اينكه در تقسيم سلولي و رشد خوب جنين نقش دارد بلكه باعث كاهش خطر ناهنجاري‌هاي سيستم عصبي مركزي جنين مي‌شود.

نخود با اين تركيب مفيدي كه دارد امكان ابتلا به بيماري‌هاي قلبي عروقي را كاهش مي‌دهد و از ابتلا به برخي از سرطان‌ها مانند سرطان خون پيشگيري كرده و با تحريك اسيدهاي گوارشي باعث بهبود اشتها مي‌شود.

فوايد نخود و كربوهيدرات ها

كربوهيدرات‌هاي موجود در نخود براي توليد انرژي فوق‌العاده هستند. بايد بدانيد كه حدود 55 تا 60 درصد انرژي روزانه‌ي بدن ما از طريق كربوهيدرات‌ها تامين مي‌شود. حتماً مي‌دانيد كه مغز ما براي عملكرد بهتر نياز به گلوكز دارد كه در مواد غذايي حاوي كربوهيدرات‌ها به وفور وجود دارد. اگر مي‌خواهيد انرژي‌تان بيشتر شود و يا اينكه مغزتان به اين زودي‌ها كم نياورد نخود را دريابيد.

خواص نخود و آهن

نخود نيز مانند هر ماده‌ي غذايي سرشار از آهن كمك مي‌كند تا اكسيژن لازم از ريه‌ها به سمت ارگان‌هاي مختلف مانند عضلات، كبد، قلب يا مغز برسد. آهن باعث بهبود عملكرد مغز و بالا بردن قدرت يادگيري مي‌شود. اين ماده‌ي معدني مقاومت بدن در برابر بيماري‌ها را بالا برده و در برابر ميكروارگانيسم‌ها از بدن محافظت مي‌كند. با داشتن ذخيره‌ي آهن كافي مشكلاتي مانند خستگي و كم‌خوني براي بدن مفهومي نخواهد داشت. تحريك عملكرد سيستم عصبي مركزي، كنترل دماي بدن و كنترل تيروئيد از ديگر وظايف آهن است. علاوه بر اين‌ها سلامت پوست، موها و همچنين ناخن‌ها نيز در گرو جذب آهن كافي است.

اگر به هر دليلي (تغذيه‌ي نامناسب، عادت ماهانه، بارداري يا عمل جراحي) دچار كمبود آهن شده‌ايد حتماً نخود مصرف كنيد.

فوايد نخود و فسفر

نخود به دليل دارا بودن فسفر به تشكيل و حفظ استخوان‌ها و دندان‌ها، ترشح شير، تقسيم سلولي و متابوليسم و يا تشكيل بافت‌هاي عضلاني كمك مي‌كند. وجود فسفر به شكل فسفوليپيد در غشاي سلول‌هاي مغز لازم و ضروري است. اين تركيب باعث ارتباط بيشتر سلول‌ها شده و عملكرد ذهني و حافظه را بهبود مي‌بخشد.

خواص نخود و منيزيم

نخود سرشار از منيزيم است كه به تقويت عضلات و همچنين انقباض و آرامش آن‌ها كمك مي‌كند. وجود منيزيم براي تقويت دندان‌ها و اسكلت بدن و همچنين كنترل فشارخون لازم است. اين عنصر مورد نياز بدن حافظ رگ‌ها است و از تشكيل لخته‌هاي خوني پيشگيري مي‌كند. علاوه بر اين‌ها منيزيم باعث افزايش گلبول‌هاي سفيد شده و سيستم ايمني بدن را نيز تقويت مي‌كند. به عقيده‌ي متخصصان 60 درصد منيزيم جذب‌شده در استخوان‌ها و دندان‌ها، 28 درصد در ارگان‌ها و عضلات و 12 درصد آن در مايعات بدن قرار دارد.

فوايد نخود و ويتامين B1

نخود حاوي ميزان قابل‌توجهي ويتامين B1 مي‌باشد كه با سوخت و ساز كربوهيدرات‌ها به توليد انرژي در بدن كمك مي‌كند. ويتامين B1 كه تيامين نيز ناميده مي‌شود نقش موثري در جذب گلوكز توسط مغز و سيستم عصبي دارد. به طوري كه كمبود اين ويتامين مي‌تواند باعث احساس خستگي، ضعف فعاليت‌هاي مغزي، افسردگي و غيره شود. توجه داشته باشيد كه سلامت پوست و همچنين چشم‌ها نيز در گرو داشتن ويتامين B1 كافي است. نخود را وارد برنامه‌ي غذايي‌تان بكنيد تا از بروز اين قبيل مشكلات جلوگيري شود.

با فوايد نخود آشنا شويد

خواص نخود و زينك

نخود به دليل داشتن زينك (روي) در روند تشكيل سلول‌هاي استخواني و رشد ارگان‌هاي توليدمثل و همچنين بهبود عملكرد پروستات نقش دارد. زينك علاوه بر اين خواص آنتي‌اكسيداني دارد در جذب ويتامين A و سنتز پروتئين‌هايي مانند كلاژن نيز شركت دارد و در دوره‌ي بارداري به رشد جنين كمك مي‌كند. زينك دوست رشد كودكان و نوجوانان نيز محسوب مي‌شود و سلامت حس بويايي، چشايي و بينايي را حفظ مي‌كند. شما مي‌توانيد با افزودن نخود به غذاها و سالادهايتان به راحتي مواد مغذي بدن را جذب كنيد.

فوايد نخود و ويتامين B6

ويتامين B6 ميزان استروژن و علائم پيش از قاعدگي را كاهش مي‌دهد و به كنترل قند خون در دوره‌ي بارداري كمك مي‌كند. اين ويتامين از تشكيل سنگ كليه نيز پيشگيري مي‌كند. شما با مصرف نخود گام موثري در تامين اين ويتامين مورد نياز بر خواهيد داشت.

خواص نخود و اسيدهاي چرب

ميزان مناسب اسيدهاي چرب موجود در نخود از آن يك منبع انرژي ساخته‌اند كه به تنظيم دماي بدن، حفاظت از ارگان‌هاي حياتي مانند قلب، كليه‌ها و همچنين افزايش ميزان جذب ويتامين‌هاي محلول در چربي (A،D،E،K) كمك مي‌كند. چربي‌ها براي توليد برخي از هورمون‌ها و تامين اسيدهاي چرب ضروري كه بدن قادر به توليد آن‌ها نيست لازم‌اند و بايد به طور روزانه دريافت شوند.

نخود از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است و با همه خواص بيشماري كه درد نفاخ و دير هضم مي باشد و نبايد در خوردن آن افراط كرد .

فوايد نخود

1) نخود كمي ملين است.

2) نخود اثر ادرار آور و قاعده آور دارد.

3) نخود كرم كش است.

4) براي برطرف كردن درد سينه و ريه باي نخود را با كمي نمك پخت و آب ژله مانند آنرا خورد .

5) روغن نخود براي تقويت مو موثر است شب ها آن را به سر بماليد و صبح مو را بشوئيد.

6) روغن نخود را اگر به سر بماليد سردرد را شفا مي دهد .

7) روغن نخود را بر روي دنداني كه درد مي كند بماليد درد را برطرف خواهد كرد .

8) روغن نخود را اگر به زيرشكم بماليد براي تقويت نيروي جنسي موثر است.

9) افراد گرم مزاج بايد نخود را با سكنجبين بخورند تا از نفخ شكم جلوگيري كند.

10) نخود را مي توان براي دفع رسوبات دري و درمان زردي بكار برد.

11) نخود درمان كننده قولنج هاي كليوي است.

12) نخود را بصورت در داروريد و روي رخم هاي چركين بگذاريد آنها را باز كرده و اليتام مي دهد.

13) يكي از غذاهاي مغذي كه سرشار از پروتيئن هاي گياهي ، ويتامين ها و مواد معدني است هموس مي باشد كه در كشورهاي عربي جزو غذاهاي اصلي آنهاست .گياه خواران هموس را جانشين گوشت مي كنند اين غذا از نخود پخته و كره كنجد كه تاهيني ناميده مي شود درست مي شود.

فوايد روغن نخود

* روغن نخود در درجه سوم گرم و خشك است، تند و با قدرت نفوذ بالاست. حالت روان و رنگ قهوه‌اي تيره داشته و در دماي 15- درجه منجمد مي‌شود.

* روغن نخود مقوي مو است.

* روغن نخود درد دندان و لثه را تسكين مي‌دهد.

* روغن نخود موثر در دردهاي سرد است، آشاميدن آن باعث رفع لك‌هاي صورت مي‌شود.

* ماليدن آن به زير شكم باعث تقويت نيروي جنسي مي‌گردد.

* اگر روغن نخود به كف سر ماليده شود برخي از انواع سر درد را درمان مي‌كند.

مضرات نخود

نخود براي مثانه و زخم مثانه مضر است از اين‌رو بايد با خشخاش خورده شود. خوردن نخود سبب ايجاد نفخ و گاز مي‌كند و ديرهضم است.

آشاميدن آب پس از خوردن نخود مضر است.


:: ادامه مطلب | خواص نخود |
+ بازدید : | ۴ مهر ۱۳۹۵ | ۰۸:۴۱:۲۷ | سارا | نظرات (0)

خواص نارنج

از آب نارنج براي خوشبو كردن و بهبود طعم غذا استفاده مي‌شود و در صنعت عطرسازي و شامپو سازي هم كاربرد دارد. شكوفه‌هاي آن يكي از معطرترين گلهاست كه آن مرباي بهار نارنج و همچنين عرق نارنج در طب سنتي ايران كاربرد دارد. در درمان ناراحتي‌هاي معده از مرباي آن استفاده مي‌شود.درخت نارنج مادر مركبات است و پايه بسيار خوبي جهت پيوند شاخه‌هاي نارنگي و يا پرتقال است. فشار خون و ضربان قلب را زياد مي‌كند .

نارنج ميوه‌اي كه در ايران به فراواني توليد مي‌شود و محصولات جانبي متعددي نيز دارد. نارنج ميوه درختي بزرگ و زيباست با برگهايي بزرگتر و خوشبوتر از برگهاي درخت ليمو. شكوفه‌هاي آن كه بسيارخوشبو است بهارنارنج ناميده مي‌شود. در بعضي مناطق در تمام فصول سال مي‌توان ميوه نارنج را برروي درخت ديد. در حاليكه هنوز ميوه سال گذشته بر درخت است ميوه‌هاي جديد هم در حال رسيدن هستند. شكوفه نارنج (بهار نارنج) طبيعت(مزاج) = گرم و خشك، بوييدن آن شادي آور، تقويت كننده مغز و از بين برنده آبريزش بيني (زكام) است. از اين شكوفه ها مرباي لذيذي تهيه مي‌شود كه خواص مفيد شكوفه را دارد. اگر يك قاشق مرباخوري از گل شكوفه خشك نارنج را به يك فنجان آب جوش اضافه كنيد ودرفنجان را ببنديد بعد از ۱۰ دقيقه نوشيدني بسيار خوشبو ونشاط آوري آماده مي‌شود.

عرق بهار نارنج

عرقي كه از شكوفه‌هاي نارنج تهيه مي‌شود عرق بهار نارنج ناميده مي‌شود كه طبيعت آن هم گرم و خشك است. اين عرق، نشاط آور، تقويت كننده مغز، باز كننده گرفتگي مجاري بيني، از بين برنده ترشحات سينوس‌ها ودستگاه تنفس است. در از بين بردن بعضي از انواع تپش قلب مفيد است. به علاوه در رفع دردهاي ناشي از گيرافتادن باد در روده بزرگ هم مفيد است. ناشتا خوردن آن در درمان اسهالهاي رطوبي (اسهالهاي ناشي از افزايش رطوبت دستگاه گوارش) مفيد است.

پوست نارنج

پوست اين ميوه هم سرشار از خاصيت است. طبيعت (مزاج) پوست نارنج، گرم و خشك است. بوييدن پوست و برگ نارنج هم نشاط آور است. از خلال پوست نارنج هم مي‌توان مانند خلال پوست پرتقال مربا تهيه كرد و هم با خيساندن آن در سركه، ترشي ساخت. مربا وترشي پوست نارنج تقويت كننده معده‌است. مصرف حدود چهار گرم از پوست خشك نارنج حالت تهوع و استفراغ را دفع مي‌كند و انگلهاي دستگاه گوارش را خارج مي‌كند.

نارنج، ميوه اي از گروه مركبات است. آب نارنج ترش، مطبوع و سرشار از ويتامين C  است.

نارنج از جمله ميوه هايي است كه براي اعصاب، دفع سنگ كليه و مثانه، گلودرد و فشار خون بسيار مفيد است.

آشنايي با فوايد نارنج

خواص نارنج عبارتند از :

– از خواص نارنج  اين است كه هضم غذا را آسان مي كند.

– خوردن نارنج با شكر در رفع يبوست موثر است.

– براي درمان گلودرد و فشار‌ خون بايستي نصف ليوان آب نارنج را با يك قاشق عسل مخلوط كرده و بعد از غذا ميل نماييد.

– از خواص نارنج  اين است كه اثر ضدعفونى كننده و ميكروب كشى دارد.

– ضماد پخته ميوه نارنج كه پوست و هسته هم داشته باشد، براي جرب، خارش، جوش هاى پوستي و نرم كردن پوست بدن و موى سر مفيد است.

فوايد نارنج

شكوفه نارنج را بهار نارنج مي گويند كه اثرات زير را دارد :

– درمان بى خوابى هاى عصبى است، ولى زياده روى در خوردن و بوييدن آن بى خوابى ايجاد مى نمايد.

– براي دفع سنگ كليه و مثانه بايستي عرق بهار نارنج را با ساقه كرفس مخلوط كرده و ميل كنيد.

– بهار نارنج ضد تشنج بوده و سكسكه را بهبود مي دهد.

– عرق بهار نارنج اعصاب را تقويت مي كند و درمان بي خوابي است .

– براى رفع قولنج و تقويت اشتها مفيد است.

– آروغ و سوزش هاضمه را تسكين مى دهد.

– بوييدن بهار نارنج براي بهبود سرماخوردگي موثر است.

– مرباي بهار نارنج تقويت كننده ي معده است.

– عرق بهار نارنج براي زدودن غم و افسردگي مفيد است.


:: ادامه مطلب | خواص نارنج |
+ بازدید : | ۴ مهر ۱۳۹۵ | ۰۸:۴۰:۴۹ | سارا | نظرات (0)

خواص لبو

لبو همان چغندر پخته‌است. در زبان آشور و بابل چغندر را لپتو مي‌خوانده‌اند و در آرامي لپتا و ليپتا مي‌ناميده‌اند و بعيد نيست كه اصل لبوي فارسي همين باشد.

مواد مغذي و تركيبات موثر : فولات، كلسيم، منگنز، پتاسيم، آهن، بتانين، اسيدمالونيك، الكل گياهي، ساپونين، پروتئين و فيبر.

خواص لبو : ضد سرطان، ضدالتهاب، آنتي اكسيدان، تقويت دستگاه ايمني، افزايش قدرت جذب اكسيژن در سلول‌ها، تحديد جواني، سم زدا

معمولاً اين گياه به روش آبپز يا بخارپز يا مخلوط در غذا ( انواع سوپ و آش ) پخته مي شود .

خواص لبو براي پيشگيري از ابتلا به سرطان

تحقيقات آزمايشگاهي بر سلول‌هاي تومور انسان نشان داده كه ذرات بتانين موجود در لبو مي‌تواند با سركوب آنزيم‌هاي ملتهب‌كننده، رشد سلول‌هاي تومور را كاهش دهد. در اين آزمايش سلول تومورهاي كولون، شكم، عصب، ريه، سينه، پروستات و بافت بيضه‌اي مورد بررسي قرار گرفتند و گرچه خواص پيشگيري از سرطان توسط لبو اثبات نشده اما دانشمندان با خوش‌بيني بيشتري بتانين و ساير بتانين‌هاي موجود در لبو را مورد بررسي قرار مي‌دهند تا ارزش لبو در پيشگيري و درمان انواع خاصي از سرطان‌ها مشخص شود.

خواص لبو براي قلب و عروق

مفيدترين و بهترين بخش چغندر، برگ آن، بعد ساقه‌هايش و بعد از آن ريشه است كه پخته آن همان لبوي خودمان است. وقتي چغندر پخته مي‌شود، كالري موجود در آن به دليل آزاد شدن كربوهيدرات‌ها و پروتئين‌ها بيشتر شده و راحت‌تر در دسترس سيستم گوارشي قرار مي‌گيرد. اين سبزي منبع بسيار خوبي از مواد معدني و انواع ويتامين‌هاست. وجود فولات بسيار بالايي كه در لبو ديده مي‌شود، اين سبزي را به يكي از خوراكي‌هاي مفيد براي سيستم قلبي- عروقي تبديل كرده است. مطالعات نشان مي‌دهد كه مصرف منظم اين سبزي احتمال بروز بيماري‌هاي قلبي را كاهش مي‌دهد. اين سبزي خوش‌رنگ با وجود طعم شيرينش كالري بسيار كمي دارد؛ هر 100 گرم لبو فقط 36 كيلوكالرى انرژى دارد. پس بدون نگراني لبوخوري كنيد!

فوايد لبو براي قوه بينايي ، معده و نقرس

چغندر لبو مثل هويج داراي كاروتن است كه در معده تبديل به ويتامين A مي‌شود و براي رفع ضعف بينايي بسيار مفيد است. همچنين خوردن چغندر پخته‌اي كه برگش سرخ رنگ باشد، براي رعشه بسيار موثر است. از تركيب چغندر با آب هويج مي‌توان براي دفع سنگ كيسه صفرا هم استفاده كرد. از آنجا كه لبو داراي مقدار زيادي آنتي‌اكسيدان است، مصرفش مي‌تواند درد مفاصل و همچنين نقرس را بهبود دهد.

خواص لبو براي دفع سموم

شربت چغندر بهترين نوشابه، تقويت‌كننده بدن و دافع سموم بدن است. براي تهيه شربت چغندر كافي است با آبميوه‌گيري آب 3،4 عدد چغندر خام را بگيريد و آن را با يك ليوان آب معدني رقيق كرده و ميل كنيد.

از آنجا كه زياده‌روي در مصرف مفيدترين مواد هم مضر است، استفاده بيش از حد در مصرف لبو هم براي معده مضر است و ممكن است موجب دل‌پيچه شود. اگر زيادي لبو دوست داريد يا معده حساسي داريد، مي‌توانيد براي جلوگيري از دل‌پيچه، چغندر را همراه مقداري عدس بپزيد و ميل كنيد. همچنين قند ريشه چغندر (لبو) براي مبتلايان به ديابت مضر است.  در ضمن يادتان باشد براي پختن چغندر از ظروف آلومينيومي استفاده نكنيد زيرا عنصر آلومينيوم با ريزمغذي‌هاي لبو تركيب شده و خوراكي خوشمزه‌تان مسموم مي‌شود!

از آب برگ اين گياه مغذي هم غافل نشويد. آب برگ چغندر براي درمان سردرد و دندان درد مفيد است. به علاوه آنكه آب برگ آن به رفع قرمزي چشم كمك مي كند و شما مي توانيد دو تكه پنبه را به اين مايع آغشته كنيد و روي چشمان‌تان قرار دهيد. ضمن آنكه جوشانده برگ‌چغندر براي برطرف كردن شوره و چربي سر هم به كار مي‌رود.

درصورتي‌ كه اگر بدانيد اين خوراكي چقدر خاصيت دارد، حتما از آن استفاده بيشتري مي‌كنيد؛ به خصوص كه هم عطر و طعم بي‌نظيري دارد و هم اينكه در تمام فصول سال در دسترس نيست. پس بايد تا آخر زمستان، حسابي قدرش را بدانيم! البته قديمي ها مي گويند كه پيش تر چغندر انواعي متنوع‌تر از امروز داشته است و حتي از برگ آنها بيشتر از مغز آن استفاده مي كردند.

اما امروزي ها لبوي خوش آب و رنگ قرمز رنگ را به هر چيزي ترجيح مي دهند و اين روزها دسترسي به اين گياه زير خاكي به يكي دو نوع محدود مي شود. هر چند عطر لبو در فصل سرد و توي خيابان ها، هوش از سر هر كسي مي برد اما براي جلوگيري از آلودگي هاي احتمالي، خانگي‌اش  توصيه مي شود. پس تا دير نشده دست به كار شويد.

فوايد لبو ، خواص كامل لبو

يك چغندر خوب . . .

چغندر خوب گياهي است كه زياد در خاك نمانده باشد چون چغندري كه زيادي رسيده باشد، برعكس ساير ميوه‌ها كه له مي‌شوند، سفت مي‌شود! براي شناسايي چغندر پير هنگام خريد، خوب است بدانيد اين چغندرها معمولا گردني باريك دارند و شيارهايي روي آنها ايجاد شده. چغندر خام به عسل گياهي معروف است و در احاديث آمده كه خداوند بعد از عسل، شفا را در چغندر قرار داده است و همين موضوع، نشان‌دهنده ارزش غذايي بالاي چغندر است.

جالب اينجاست كه با وجود مقدار زياد قند در اين گياه و خطرات احتمالي براي ديابتي ها، اما مصلح آن يعني داروي بيماري ديابت در برگ آن نهفته است، البته به شرط آنكه برگ تازه و سرحال را مورد استفاده قرار دهند.

از شيره تا گوشت لبو !

همه اجزاي لبو مفيد است؛ از ريشه، ساقه و برگ گرفته تا پوست و گوشتش! برگ چغندر خام باعث بهبود ورم طحال مي‌شود، همچنين در طب سنتي توصيه شده كه براي از بين بردن شوره و چربي مو، سر با جوشانده برگ چغندر شسته شود؛ اين جوشانده نه تنها خاصيت ضدشپش دارد كه از آن مي‌توان براي درمان ترك دست و پا نيز استفاده كرد.

ضماد برگ چغندر با عسل هم براي رفع طاسي و زگيل موثر است و در طب سنتي توصيه شده است. حتي اگر برگ چغندر با حنا مصرف شود، براي روياندن مجدد مو و زيبايي آن تاثير زيادي خواهد داشت، همچنين مي‌توان از چغندر به‌عنوان ضمادي براي پانسمان زخم و درمان تاول استفاده كرد.

در ضمن املاحي كه در شيره چغندر وجود دارد، يك پاك‌كننده بسيار عالي كبد، كليه و كيسه صفراست. از آنجا كه چغندر ملين، نرم‌كننده و ادرارآور است، براي رفع يبوست عالي است، همچنين درمان‌‌كننده التهاب مجاري ادرار، مثانه و بواسير بوده و براي رفع بسياري از بيماري‌هاي پوستي مفيد است.

نه چربي خون ، نه بيماري قلبي و نه سرطان !

يافته‌هاي اخير پژوهشگران نشان مي‌دهد مصرف يك چغندر نيم‌كيلويي، 35 درصد از فولات مورد نياز بدن را تامين مي‌كند و دريافت اين مقدار كافي از فولات موجب كاهش سطح تركيبي در خون به نام هموسيستئين مي‌شود. در صورت افزايش اين تركيب در خون، عوامل ايجادكننده بيماري‌هاي قلبي افزايش مي‌يابد.  لبو از جمله سبزيجاتي است كه سرشار از فيبرهاي محلول بوده و باعث كاهش سطح كلسترول بد LDL مي‌شود. لبو به خاطر رنگ منحصر به فردش سرشار از تركيبات آنتي‌اكسيدان است.

تركيبات آنتي‌اكسيداني مانع از بروز سرطان شده و حتي از پيشرفت بيماري جلوگيري مي‌كند و از اين طريق نيز ريسك بروز بيماري‌هاي قلبي را كاهش مي‌دهد.  در چغندر تركيباتي به نام كاروتنوئيدها و فلاونوئيدها وجود دارد كه هم موجب كاهش كلسترول شده و هم از آسيب‌هاي احتمالي كه راديكال‌هاي آزاد به ديواره عروق وارد مي‌آورند، جلوگيري مي‌كند و نهايتا بروز سكته‌هاي قلبي را كاهش مي‌دهد. به اين دليل مصرف چغندر آبپز همراه كمي شكر در اين روزها بسيار مفيد است، خصوصا در افرادي كه سابقه بيماري‌هاي قلبي در آنها وجود دارد.  از ديگر فوايد لبو مى‌‌توان به كنترل فشار خون بالا اشاره كرد؛ به اين ترتيب كه در هر 100 گرم چغندر، 380 ميلى‌گرم پتاسيم وجود دارد كه به كاهش فشار خون كمك مى‌‌كند.

فوايد لبو براي بارداري

هميشه پزشكان توصيه مي‌كنند خوب است مادراني كه قصد بچه‌دار شدن دارند، حداقل 2 تا 3 ماه قبل از باردار شدن از مكمل اسيدفوليك استفاده كنند تا ذخاير كافي اين ماده مغذي قبل از بروز بارداري فراهم شود زيرا كمبود اسيد فوليك در اين دوران آسيب‌هاي جبران ناپذيري به جنين وارد مي‌كند كه از آن جمله مي‌توان به عقب‌ماندگي ذهني و نقص در تشكيل لوله عصبي اشاره كرد. البته مطالعات جديد در شناسايي تاثير مصرف چغندر در دوران بارداري نشان داده كه مصرف مواد غذايي سرشار از فولات ازجمله لبو، باعث حفظ سلامت جنين مي‌شود.

از خواص لبو اين است كه سرشار از ريزمغذي گياهي به نام بتالين (يكي از انواع رنگدانه‌هاي گياهي قرمز و نارنجي) است كه دو نوع از بهترين بتالين‌هاي موجود در لبو «بتانين» و «ولگازانتين» است و هردو خواص آنتي‌اكسيداني، ضدالتهابي و سم‌زدايي دارند. البته اين رنگدانه‌ها در محصولات ديگري از جمله كلم و ريواس هم پيدا مي‌شوند. بتالين موجود در پوست و گوشت لبو به شما امكان استفاده از اين خواص بي‌نظير و تجربه يك زندگي سالم را مي‌دهد.

فقط حواس‌تان باشد بعضي از بتالين‌ها با افزايش زمان طبخ از بين مي‌روند. بهترين زمان بخارپز كردن لبو 15 دقيقه (به صورت حلقه‌هاي نازك) يا كمتر و كباب كردنش زير يك‌ساعت است. حتي مي‌توانيد لبو را به صورت خام و رنده شده همراه با ماست، هنگام صرف غذا ميل كنيد.


:: ادامه مطلب | خواص لبو |
+ بازدید : | ۴ مهر ۱۳۹۵ | ۰۸:۴۰:۱۳ | سارا | نظرات (0)

خواص گوجه سبز

 

خواص گوجه سبز

 

گوجه يا گوجه سبز نام درختي است از تيرهٔ گل سرخيان كه ميوهٔ آن كوچك و آبدار، داراي پوست نازك به رنگ سبز يا سرخ و يك هستهٔ سخت است. آلوچه نوع كوچكتر گوجه سبز و ترش تر از آن است. بر پايهٔ نوشته‌هاي قديمي، نژاد اين گياه قدمت ۲۰۰۰ ساله دارد و چيني‌ها اولين كساني بودند كه به كشت آن اقدام كردند. گفته مي‌شود كه اين گياه از طريق سوريه يا ايران به يونان آورده شده‌است.

درختان گوجه سبز در نواحي معتدل بهترين رشد را دارند و در آب و هواي ملايم به رنگ‌هاي ارغواني، قرمز، نارنجي، زرد و سبز روشن در مي‌آيند. آب و هواي سرد باعث ايجاد رنگ قهوه‌اي و ظاهر نامطلوب ميوهٔ گوجه سبز مي‌شود. اين ميوه به سرعت مي‌رسد و مدت نگهداري آن در يخچال ۴ روز است. گوجه سبز به صورت تازه و پخته در خورش‌ها مصرف مي‌شود. اين ميوه غني از ويتامين C، اسيد ماليك، اسيد سيتريك است. مصرف زياده از حد گوجه سبز باعث نفخ معده مي‌شود. اين ميوه طعمي ترش دارد و سفت و ترد است و در ميان ايرانيان اغلب با نمك به عنوان تنقلات مصرف مي‌شود. درخت اين ميوه در بيشتر نواحي ايران بخصوص شمال غربي ايران تكثير و برداشت مي‌شود گوجه سبز اصلاح شده از نوع بادامي در شهر سردرود از رونق زيادي برخوردار است.

فصل بهار با نوبرانه‌هاي گوجه ‌سبز همراه است، گرچه قيمت آن گران است اما متخصصان تغذيه بر اين عقيده‌اند كه گوجه سبز افزون بر طعم خوشمزه، ارزش غذايي هم دارد. گوجه‌سبز به صورت تازه و پخته درخورش‌ها مصرف مي‌شود.

اين ميوه غني از ويتامين C، اسيد‌ماليك و اسيد سيتريك است، اما توجه داشته باشيد مصرف زياده از حد گوجه سبز باعث نفخ معده مي‌شود.

فوايد گوجه سبز ، خواص درماني گوجه‌ سبز

فوايد گوجه سبز

كربوهيدرات 8.51 گرم، چربي 2.84 گرم، پروتئين 1.6 گرم، فيبر خام 0.5 درصد.

با مصرف 100گرم گوجه سبز، 5 درصد ويتامين آ، 2.1 درصد ويتامين ب 1 (تيامين)، 1.9 درصد ويتامين ب 2(ريبوفلاوين)، 2.8 درصد نياسين، 13 درصد ويتامين ث، 5.1‌ درصد كلسيم، 2.2 درصدفسفر، 5 درصدآهن و 3.6 درصد پتاسيم مورد نياز در روز تامين مي‌شود.

خواص گوجه سبز : برخي گياه شناسان معتقدند مصرف گوجه‌سبز براي بهبود طعم دهان مفيد است. از خواص گوجه سبز ، خاصيت مسهلي آن است كه بخوبي شناخته شده است. همچنين اثرات منحصر به فرد آن شامل كاهش فشارخون ‌و چربي خون، حذف رسوبات از خون و تنظيم عملكرد معده‌اي – روده‌اي است.

از خواص گوجه سبز اين است كه باعث تعادل اسيد و باز در جريان خون مي‌شود، از اين رو مي‌تواند در درمان حالت اسيدي خون مفيد باشد. اين ميوه اثرات قابل‌توجهي در جلوگيري از بيماري‌هايي مانند چربي خون بالا، پيري سلول وسرطان دارد. اسيد بنزوئيك، تركيبي است كه خاصيت ضد ميكروبي دارد. اين ماده به طور طبيعي در گوجه سبز وجود دارد.

همچنين، بعضي از تحقيقات بيانگر خاصيت ضدقارچي و ضدباكتريايي اين ميوه هستند. مطالعات نشان مي‌دهد كه اين ميوه مي‌تواند در درمان تومورها موثر باشد. همچنين به‌دليل وجود اسيد اسكوربيك (ويتامين ث‌)، براي افراد مبتلا به نقرس توصيه مي‌شود.


:: ادامه مطلب | خواص گوجه سبز |
+ بازدید : | ۴ مهر ۱۳۹۵ | ۰۸:۳۹:۳۱ | سارا | نظرات (0)

خواص گل گاوزبان

هر چند در كتب قديم به گل گاوزبان «لسان الثور» مي‌گويند، ولي در واقع نام ديگري ندارد. اين گياه به‌طور خودرو، منحصرا در دامنه كوه‌هاي البرز به عمل مي‌آيد و تاكنون اهلي نشده و قابل كشت نيست.

جوشانده و دم‌كرده اين گياه حواس پنجگانه را تقويت كرده و بسيار نشاط‌آور، بازكننده رنگ رخسار، كاهنده غم و اندوه و ضد وحشت و اضطراب است و مي‌تواند حواس‌ پرتي را رفع و تنگي نفس ناشي از آشفتگي ذهني را بهبود بخشد.

مقوي روح و اعضاي اصلي بدن بوده، حواس پنج‌گانه يا بهتر بگويم، حواس هجده گانه آدمي را تقويت مي‌كند.

شكم را نرم و كيسه صفرا را باز مي‌كند، اخلاط سوخته سوداوي را از معده خارج و عوارض آن را از بين مي‌برد.

جوشانده آن همراه با داروهاي ديگر جهت سرسام (مننژيت)، برسام (ورم پرده ديافراگم)، ماليخوليا، جنون و رفع حواس‌پرتي مفيد است.

جوشانده آن نشاط‌آور بوده، رنگ رخسار را باز مي‌كند.

سينه را نرم مي‌كند، تنگي نفس و درد گلو را شفا مي‌دهد.

دلهره و وحشت را از بين مي‌برد و غم و غصه را كم مي‌كند و براي كساني كه با خود حرف مي‌زنند سودمند است.

جوشانده آن با عسل جهت تنگي نفس تجويز شده است.

جويدن برگ تازه آن جهت درمان جوش‌هاي چركي دهان اطفال، برفك، سستي بيخ دندان و رفع حرارت دهان نافع است. مقدار خوراك گل آن 10 گرم تا 5 گرم مي‌باشد.

عرق گل گاوزبان جهت امراض سوداوي، وسواس و خفقان مفيد است.

داراي منيزيوم بوده و از سرطان پيشگيري مي‌كند.

مضرات : گل‌گاو زبان به‌علت داشتن آلكالوئيد براي زنان باردار و كودكان مضر است.

خواص گل گاوزبان براي پيشگيري از سرطان

منيزيوم موجود در گل‌گاوزبان ضدسرطان بوده و به‌دليل دارا بودن «آلكالوئيد» مي‌تواند ضد حساسيت، ضد‌ روماتيسم و ضد التهاب باشد.

اين گياه باعث كاهش تب در بيماري‌هايي چون سرخك، مخملك، آبله و كهير مي‌شود. در برخي كشورها برگ‌هاي تازه گل‌گاوزبان را به‌علت داشتن مقاديري ويتامين C داخل سالاد مي‌ريزند.

گل‌هاي تازه اين گياه نيز بويي شبيه خيار دارد و وقتي در آب خيسانده شود و با آب‌ليمو و شكر مخلوط شود، مصرف آن براي روزهاي گرم بسيار نشاط‌انگيز و خنك‌كننده است.

فوايد گل گاوزبان براي تصفيه خون

گل‌گاوزبان علاوه‌بر خواص درماني فوق تصفيه‌كننده‌خون، ضداسپاسم، محرك غدد آدرنال، مقوي قلب و عروق، نرم‌كننده مجاري تنفسي، خلط‌آور، شيرافزا و مسهل بوده، ولي به‌دليل دارا بودن آلكالوئيد براي زنان باردار و كودكان مضر است.

دم‌كرده گل‌گاوزبان به همراه سنبل‌الطيب و ليموعماني يك نوشيدني نشاط ‌آور و آرام‌بخش است كه استفاده از آن به جاي چاي و قهوه در مجالس عزاداري براي ايجاد آرامش دروني توصيه مي‌شود.

نحوه استفاده گل گاو زبان

به صورت دم كرده مصرف مي‌شود و برخي مقداري فندق هم با آن مصرف مي‌كنند.

گياه‌شناسي گل گاو زبان

گاوزبان گياهي است علفي و يكساله كه ارتفاع ساقه آن تا ۶۰ سانتيمتر مي‌رسد ساقه آن شياردار و خاردار مي‌باشد. برگ‌هاي اين گياه ساده و پوشيده از تارهاي خشن است. گلهاي آن به رنگ آبي، سفيد و بنفش مي‌باشد.

گاوزبان احتمالا از شمال آفريقا به نواحي ديگر راه يافته و امروزه در منطقه مديترانه، نواحي شمال آفريقا و قسمت‌هايي از خاورميانه مي‌رويد. گل، برگ و سرشاخه‌هاي گلدار آن به مصرف دارويي مي‌رسد.

گاوزبان گياهي مقاوم به شوري است كه قادر به جذب يون‌هاي سديم، كلر، پتاسيم، كلسيم و منيزيم از خاك مي‌باشد و مي‌توان از اين گياه براي خارج ساختن اين يون‌ها از خاك و اصلاح خاك‌هاي شور و قليا استفاده كرد.[۲] در ويكي‌پدياي زبان‌هاي ديگر به تركيبات سمي و آلكالوئيدي اين گياه هم اشاره شده.

فوايد گل گاوزبان

فوايد گل گاوزبان

بر اساس كتاب قانون بوعلي سينا:(قانون در طب انتشارات صداوسيما صفحه ۲۰۲) مزاج:گرميش نزديك به اعتدال است و كمي به سوي گرمي گرايش دارد، در آخر اول رطوبتي دارد. خوزي گفته‌است در آخر دوم سرد و تر است و اين نظريه از راستي دور است.

۱) گل گاو زبان و برگ‌هاي آن تصفيه كننده خون است.

۲) آرام كننده اعصاب است.

۳) عرق آور است.

۴) ادرار آور است.

۵)كليه‌ها را تقويت مي‌كند.

۶) سرماخوردگي را برطرف مي‌كند.

۷) براي از بين بردن سرفه از دم كرده گل گاو زبان استفاده كنيد.

۸) در درمان برونشيت موثر است.

۹) بي اختياري دفع ادرار را درمان مي‌كند.

۱۰) التهاب و ورم كليه را درمان مي‌كند.

۱۱) در درمان بيماري سرخك و مخملك مفيد است.

۱۲) ضماد برگ‌هاي گاو زبان براي رفع ورم موثر است.

۱۳)برگهاي گاوز بان را بپزيد و مانند اسفناج از آن استفاده كنيد.

۱۴) برگهاي تازه گل گاو زبان داراي مقدر زيادي ويتامين C مي‌باشد و در بعضي از كشورها آنرا داخل سالاد مي‌ريزند.

۱۵)  اين گياه درمان خوبي براي فلاش بك زدن‌هاي متوالي در زندگيست

فوايد گل گاوزبان (دم‌كرده آن) براي سرماخوردگي

گاهي اوقات سرفه‌هاي فصل سرما را هيچ قرص و شربتي درمان نمي‌كند اما تجويز يك جوشانده سنتي مانند گل گاوزبان به صورت مرهمي قوي عمل خواهد كرد.

دم‌كرده گل گاوزبان را به همراه كمي ليمو عماني، يك دمنوش مناسب براي مقابله با سرماخوردگي است. اين دمنوش به شرط ترش نبودن به خصوص در ابتداي شروع علائم سرماخوردگي، يك نوشيدني مناسب براي بهبود حال بيمار است.

گل گاوزبان در درمان سرفه‌هاي مزمن، وقفه‌هاي تنفسي و آسم‌هاي خفيف نيز موثر است. در درمان سرفه‌هاي خشك مي‌توان گياه گل گاوزبان را با بابونه، سنبل‌الطيب، شقايق مخلوط نموده و دم كرده حاصل از اين چند گياه را روزي ۳-۲ بار بنوشيد.

فوايد گل گاوزبان براي پوست ، مو و ناخن

جوشانده گل گاو زبان براي بهبود وضعيت مو، ناخن و پوست تاثير فراواني دارد.
عُصاره برگ گل گاوزبان به عنوان تركيبي نرم كننده براي پوست خشك و برطرف نمودن خارش هاي پوستي به كار مي رود.
افشره برگ گل گاوزبان را مي توان با مقدار مساوي آب رقيق نمود و براي خشكي و يا خارش پوست و همينطور جوش هاي عصبي روي پوست ماليد.

مصرف گل گاو زبان در بارداري ، شيردهي و در كودكان

زنان باردار بايستي از مصرف گل گاو زبان در ايام حاملگي خودداري نمايند.چرا كه به علت داشتن آلكالوئيدها ممكن است باعث آسيب به جنين شود.
بسياري تصور مي كنند مصرف داروهاي گياهي برخلاف داروهاي شيميايي كاملاً بي ضرر و بدون عوارض است؛ در حالي كه امروزه ثابت شده عوارض داروهاي گياهي دست كمي از داروهاي شيميايي ندارد. اين مسئله به خصوص در دوران بارداري اهميت بيشتري دارد و زنان حامله بايستي از هرگونه مصرف خودسرانه انواع جوشانده ها يا دم كرده هاي گياهي در بارداري خودداري كنند.

همچنين گل گاوزبان به علت داشتن آلكالوئيد براي زنان شيرده و كودكان نيز مضر است، مصرف بيش از پنج روز متوالي اين گياه ممكن است باعث عادت ماهانه در زنان شود؛ بنابراين پس از پنج روز استفاده از آن در صورت نياز، سه روز فاصله انداخته، سپس دوباره مصرف كنيد.


:: ادامه مطلب | خواص گل گاوزبان |
+ بازدید : | ۴ مهر ۱۳۹۵ | ۰۸:۳۸:۵۱ | سارا | نظرات (0)


::: آخرين مطالب ارسالی ...
::: شعر عاشقانه
::: خواص هويج
::: خواص هندوانه
::: خواص هلو
::: خواص هل
::: خواص نخود
::: خواص نارنج
::: خواص لبو
::: خواص گوجه سبز
::: خواص گل گاوزبان

۱ ۲ ۳